Woodstock

50 år

En svensk hyllningskonsert till världens första stora rockfestival

MIKAEL RICKFORS, DAN HYLANDER, PY BÄCKMAN, LAGAYLIA FRAZIER

MATS RONANDER, CLAES YNGSTRÖM, CONNY BLOOM, JANNE ÅSTRÖM

Hör vad Woodstock har betytt för artisterna.